Endre visnings vinkel på telefonen (7800-serien)

Du kan endre vinkelen på telefonen, bortsett fra på Cisco IP-telefon 7811, for å bli kvitt gjenskinn på skjermen.

1

Koble telefonen fra nettverket.

2

Sett telefonen slik at tastaturet går ned mot skrivebordet.

3

Ta tak i en av føttene med den ene hånden og sett den andre hånden på telefonen.

4

Hold telefonen nede og dra opp foten.

5

Vri foten over.

6

Trykk foten tilbake inn i telefonen til den låses på plass.

7

Snu telefonen igjen og koble den til nettverket.

Endre visnings vinkel på telefonen (8800-serien)

Du kan endre visningsvinkel på telefonen for å forhindre reflektert lys på skjermen. Hvis telefonen din har videokamera, kan du endre vinkelen for å forbedre kamerabildet.

1

Hold mottakeren i holderen med én hånd.

2

Flytt beinet med den andre hånden for å endre vinkelen.

3

Eventuelle Juster fotenen i taste Utvidelses modulen, og sørg for at telefon-og taste Utvidelses modulen er stabil.

4

Eventuelle Trykk på selv visning for å sjekke kamera vinkelen.

Justere håndsettholderen

Hvis telefonen er veggmontert, eller hvis telefonrøret detter ut av holderen, kan det være at du må justere håndsettholderen slik at telefonrøret ikke faller ned.

Figur 1. Justere telefon rør holde ren

Prosedyre for justering av håndsettholder

1

Ta telefonrøret av holderen og dra i plastbrikken på håndsettholderen.

2

Roter brikken 180 grader.

3

Hold brikken mellom to fingre med hjørnehakkene mot deg.

4

Juster brikken med sporet i telefonrørholderen og trykk brikken inn i sporet. En forlengelse stikker frem fra toppen av den roterte brikken.

5

Legg telefonrøret tilbake.

Sikre telefonen med en Lednings lås (8800-serien)

Du kan sikre telefonen med en kabellås til bærbar datamaskin, på opptil 20 mm i bredden.

1

Ta løkkeenden på kabellåsen rundt objektet du ønsker å sikre telefonen fast til.

2

Før låsen gjennom løkkeenden på kabelen.

3

Lås opp kabellåsen.

4

Trykk og hold inne låseknappen for å innrette låsetennene.

5

Sett kabellåsen inn i låsesporet på telefonen og slipp låseknappen.

6

Lås kabellåsen.