Ändra visningsvinkel på din telefon (7800)

Du kan ändra telefonens visningsvinkel (utom på Cisco IP Phone 7811) för att dämpa reflektionerna på skärmen.

1

Koppla ur telefonen från nätverket.

2

Placera telefonen så att knappsatsen är vänd mot skrivbordet.

3

Ta tag i en sida av fotstället med ena handen och placera den andra handen på telefonen.

4

Håll ned telefonen och dra upp den på fotstället.

5

Vänd upp fotstället.

6

Tryck tillbaka fotstället in i telefonen tills stället låser fast sig på plats.

7

Placera telefonen upprätt och koppla in den i nätverket.

Ändra visningsvinkel i din telefon (8800-serien)

Om du vill ta bort reflekterande ljus på skärmen kan du ändra telefonens vinkel. Om din telefon har en videokamera kan du ändra vinkeln för att förbättra kameravyn.

1

Håll fast luren på sin plats med ena handen.

2

Justera basstället med den andra handen för att ändra vinkeln.

3

(valfritt) Justera expansionsmodulens basställ och se till att telefonen och expansionsmodulen står stabilt.

4

(valfritt) Kontrollera kameravinkeln genom att trycka på Egen bild.

Justera telefonlursklykan

Om telefonen är monterad på väggen, eller om luren glider ur klykan för lätt, måste du eventuellt justera telefonlursklykan så att luren inte glider ur klykan.

Figur 1. Justera telefonlursklykan

Procedur för justering av telefonlursklykan

1

Ta bort telefonluren från klykan och dra bort plastfliken från telefonlursklykan.

2

Vänd fliken 180 grader.

3

Håll fliken mellan två fingrar med hörnskårorna mot dig.

4

Justera fliken med skåran i klykan och tryck ned fliken jämnt i skåran. Flikens överdel utgör nu en förlängning.

5

Lägg tillbaka telefonluren i telefonlursklykan.

Lås fast telefonen med ett kabellås (8800-serien)

Du kan låsa fast telefonen med ett kabellås för bärbara datorer som är upp till 20 mm brett.

1

Ta den öglade änden av kabellåset och vira den runt föremålet som du vill låsa din telefon till.

2

För låset genom kabeländen med öglan.

3

Lås upp kabellåset.

4

Tryck på och håll ned låsknappen för att rikta in låskuggarna.

5

För in kabeln i låsfacket på telefonen och släpp upp låsknappen.

6

Lås kabellåset.