שינוי זווית הצפייה של הטלפון שלך

באפשרותך לשנות את זווית הטלפון שלך, מלבד טלפון Cisco IP מדגם 7811, כדי למנוע השתקפות על המסך.

1

נתק את הטלפון מהרשת.

2

הנח את הטלפון כך שלוח המקשים יפנה לכיוון השולחן.

3

אחוז בצד אחד של המעמד ביד אחת והנח את היד השנייה על הטלפון.

4

החזק את הטלפון ומשוך את המעמד כלפי מעלה.

5

סובב את המעמד.

6

דחף את המעמד בחזרה לתוך הטלפון עד שהוא יינעל במקומו.

7

הפוך את הטלפון בחזרה וחבר אותו לרשת.

שינוי זווית הצפייה של הטלפון שלך

באפשרותך לשנות את זווית הטלפון כדי למנוע השתקפות על המסך. אם הטלפון שלך כולל מצלמה, תוכל לשנות את הזווית כדי לשפר את תצוגת המצלמה.

1

החזק את המקלט בעריסה ביד אחת.

2

הזז את המעמד עם היד השנייה כדי לשנות את הזווית.

3

(אופציונלי) כוונן את המעמד במודול הרחבת המקש וודא שהטלפון ומודול הרחבת המקש יציבים.

4

(אופציונלי) לחץ על תצוגה עצמית כדי לבדוק את זווית המצלמה.

כוונון מסעד השפופרת

אם הטלפון שלך מותקן על קיר, או אם השפופרת מחליקה אל מחוץ לעריסה בקלות רבה מדי, ייתכן שתצטרך לכוונן את מסעד השפופרת כדי להבטיח שהמקלט לא יחליק מחוץ לעריסה.

איור 1. כוונון מסעד השפופרת

הליך של כוונון מסעד השפופרת

1

הסר את השפופרת מהעריסה ומשוך את לשונית הפלסטיק ממסעד השפופרת.

2

סובב את הלשונית ב-180 מעלות.

3

החזק את הלשונית בין שתי אצבעות, כאשר החריצים הפינתיים פונים לכיוונך.

4

התאם את הלשונית לחריץ בעריסה ולחץ על הלשונית בצורה שווה לתוך החריץ. תוספת בולטת מהחלק העליון של הלשונית המסובבת.

5

החזר את השפופרת למסעד השפופרת.

אבטחת הטלפון באמצעות נעילת כבל

באפשרותך לאבטח את הטלפון עם מנעול כבל של מחשב נייד ברוחב של 20 מ"מ לכל היותר.

1

החזק את הקצה עם הלולאה של מנעול הכבל וכרוך אותו סביב חפץ שאליו ברצונך לקשור את הטלפון כדי לאבטח אותו.

2

העבר את המנעול דרך קצה הלולאה של הכבל.

3

בטל נעילה של מנעול הכבל.

4

לחץ על לחצן הנעילה והחזק אותו כדי להתאים את שן הנעילה.

5

הכנס את כבל הנעילה לחריץ המנעול של הטלפון ושחרר את לחצן הנעילה.

6

נעל את מנעול הכבל.