Можете да промените кой микрофон и високоговорители се използват от клиента, когато имате поне един телефонен аксесоар за контрол на обажданията.

1

В прозореца на главината отворете падащото меню Контроли на телефона.

2

Изберете Използване на моя компютър за обаждания. Можете да видите текущите си аксесоари за телефони.

3

За да промените аксесоарите на телефона си, изберете Предпочитания за аудио/видео.... Можете също да тествате звука на вашите устройства.