Možete promijeniti koji mikrofon i zvučnike koristi klijent kada imate najmanje jednu dodatnu opremu za kontrolu poziva.

1

U prozoru koncentrator otvorite padajući izbornik kontrole telefona.

2

Odaberite koristi moje računalo za pozive. Možete vidjeti svoj tekući telefon Pomoćni programi.

3

Za promjenu pribora za telefon izaberite audio/video preference.... Također možete testirati zvuk na vašim uređajima.