Můžete nastavit, který mikrofon a reproduktory použije klient, když používáte k ovládání hovorů alespoň jedno telefonní příslušenství.

1

V okně rozhraní otevřete rozevírací nabídku Ovládací prvky telefonu.

2

Vyberte možnost Použít·můj·počítač·pro·hovory. Uvidíte seznam aktuálního příslušenství telefonu.

3

Příslušenství telefonu můžete změnit v nabídce Předvolby zvuku/videa.... Je možné také vyzkoušet zvuk zařízení.