Du kan endre hvilken mikrofon og hvilke høyttalere som brukes av klienten når du har minst ett telefon tilbehør for samtale styring.

1

Åpne rulle gardin menyen telefon kontroller i hub-vinduet.

2

Velg Bruk data maskinen min for samtaler. Du kan se din nå værende telefon tilbehør.

3

Hvis du vil endre telefon tilbehøret, velger du Innstillinger for lyd/video.... Du kan også teste lyden på enhetene dine.