Jeśli masz co najmniej jedno akcesorium do sterowania połączeniami, można określić, który mikrofon i głośniki mają być używane przez klienta.

1

W oknie centrum rozwiń menu Elementy sterujące telefonu.

2

Wybierz opcję Użyj mojego komputera do obsługi połączeń. Zostaną wyświetlone używane akcesoria telefonu.

3

Aby zmienić akcesoria telefonu, wybierz opcję Preferencje audio/wideo.. Można także przetestować odtwarzanie dźwięku na urządzeniach.