Možete da promenite mikrofon i zvučnike koje klijent koristi kada imate najmanje jedan telefonski dodatak za kontrolu poziva.

1

U prozoru čvorišta otvorite pašteti "Kontrole telefona".

2

Izaberite stavku Koristi moj računar za pozive. Možete da vidite trenutni pribor za telefon.

3

Da biste promenili pribor za telefon, izaberite audio/video željene postavke.... Takođe možete da testirate zvuk na uređajima.