Отговаряне на повикване

Извършете едно от следните действия:

  • 6800, 7800—Натиснете примигващия в червен цвят бутон за линия.
  • 8800 - Натиснете примигващия в червено бутон за сесия. Ако на телефона си имате няколко линии, първо натиснете светещия в червено бутон за линия.

Отговаряне на чакащо повикване

Когато сте в активно повикване, знаете, че има изчакващо повикване, когато чуете единичен звуков сигнал и бутонът за сесия или линия примигва в червен цвят.

1

Натиснете бутона за сесията.

2

(По избор) Ако чакате повече от едно обаждане, изберете входящо обаждане.

3

Натиснете бутона за линията.