Svare på anrop

Gjør ett av følgende:

  • 6800, 7800 – trykk på den blinkende røde linjetasten.
  • 8800 – trykk på den blinkende røde tastevalgknappen. Hvis du har flere linjer på telefonen, trykker du på den lysende røde linjetasten først.

Svare på en samtale som venter

Når du er i en aktiv samtale, vet du at du har en samtale som venter når du hører et enkelt pip og øktsknappen eller linjetasten Blinkende rødt.

1

Trykk på øktsknappen.

2

Eventuelle Hvis du har mer enn én samtale som venter, velger du et inn kommende anrop.

3

Trykk på linjetasten.