Odebranie połączenia

Wykonać jedną z poniższych czynności:

  • 6800, 7800 — Naciśnij migający na czerwono przycisk linii.
  • 8800 — Naciśnij migający na czerwono przycisk sesji. Jeśli telefon obsługuje wiele linii, najpierw naciśnij przycisk linii świecący na czerwono.

Odbieranie połączeń oczekujących

Podczas trwania aktywnego połączenia pojedynczy sygnał dźwiękowy i miganie przycisku sesji lub linii na czerwono oznajmiają połączenie oczekujące.

1

Naciśnij przycisk sesji.

2

(Opcjonalnie) W przypadku większej liczby połączeń oczekujących, należy wybrać dowolne.

3

Naciśnij przycisk linii.