Javiti se na poziv

Izvršite jednu od sljedećih radnji:

  • 6800, 7800 – pritisnite gumb linije koji bljeska u crvenoj boji.
  • 8800 – pritisnite gumb sesije koji bljeska u crvenoj boji. Ako imate višestruke linije na telefonu, prvo pritisnite gumb linije koji svijetli crveno.

Odgovaranje na poziv na čekanju

Za vrijeme trajanja aktivnog poziva znat ćete da imate poziv na čekanju ako začujete jedan zvučni signal, a sesija ili linijska bljeskaju u crvenoj boji.

1

Pritisnite gumb sesije.

2

Neobavezno Ako imate više od jednog poziva na čekanju, odaberite dolazni poziv.

3

Pritisnite gumb linije.