Odgovaranje na poziv

Uradite nešto od sledećeg:

  • 6800, 7800 – Pritisnite trepćuće dugme crvene linije.
  • 8800 – Pritisnite trepereće crveno dugme sesije. Ako imate više redova na telefonu, prvo pritisnite dugme sa crvenom linijom.

Odgovaranje na poziv na čekanju

Kada ste na aktivnom pozivu, znate da poziv čeka kada čujete jedan bip, a dugme za sesiju ili liniju treperi crveno.

1

Pritisnite dugme za sesiju.

2

(Opcionalno) Ako čekate više poziva, izaberite dolazni poziv.

3

Pritisnite taster linije.