Přijetí hovoru

Proveďte jeden z těchto úkonů:

  • 6800, 7800 – stiskněte červeně blikající tlačítko linky.
  • 8800 – stiskněte červeně blikající tlačítko relace. Máte-li na telefonu více linek, nejprve stiskněte červeně svítící tlačítko linky.

Přijetí čekajícího hovoru

Pokud během hovoru uslyšíte jedno pípnutí a tlačítko relace nebo tlačítko linky bliká červeně, znamená to, že máte čekající hovor.

1

Stiskněte tlačítko relace.

2

(Nepovinné) Máte-li více čekajících hovorů, vyberte požadovaný příchozí hovor.

3

Stiskněte tlačítko linky.