ענות לשיחה

בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • 6800, 7800 — לחץ על לחצן הקו האדום המהבהב.
  • 8800 — לחץ על לחצן ההפעלה האדומה המהבהבת. אם יש לך קווים מרובים בטלפון, לחץ תחילה על לחצן הקו האדום המלא.

לענות על שיחה ממתינה

כאשר אתה מופיע בשיחה פעילה, אתה יודע ששיחה ממתינה כאשר אתה שומע צפצוף יחיד ולחצן ההפעלה או הקו מהבהב באדום.

1

לחץ על לחצן ההפעלה.

2

אופציונלי אם יש לך יותר משיחה אחת שממתינה, בחר שיחה נכנסת.

3

לחץ על לחצן הקו.