Можете да използвате Слушалки на Cisco мобилно приложение за управление на Bluetooth връзките на вашите слушалки. Вашите слушалки могат да запазват до осем Bluetooth устройства и да поддържат активна връзка с две едновременно.

1

На мобилното си устройство отворете Слушалки на Cisco ап.

2

Докоснете Свързан с в долната част на началния екран.

3

Изберете устройството, което искате да свържете или изключите.