Možete da koristite Cisco Headsets mobilnu aplikaciju za upravljanje Bluetooth vezama sa slušalicama. Vaše slušalice mogu da sačuvaju do osam Bluetooth uređaja i održavaju aktivnu vezu sa dva istovremeno.

1

Na mobilnom uređaju otvorite aplikaciju Cisco Headsets.

2

Na dnu početnog ekrana dodirnite Povezano sa.

3

Izaberite uređaj koji želite da povežete ili isključite.