Upravljanje Bluetooth® vezema u aplikaciji "Cisco slušalice"

Mobilnu aplikaciju Cisco Slušalice možete da koristite za upravljanje slušalicama sa Bluetooth® veze. Vaše slušalice mogu da sačuvaju do osam različitih Bluetooth uređaja i da zadrže aktivnu konekciju sa do dva uređaja odjednom.
1

Otvorite Cisco Headsets aplikaciju na svom mobilnom uređaju.

2

Dodirnite Povezan na u donjem delu početnog ekrana.

3

Izaberite uređaj koji želite da povežete ili prekinete vezu.