Du kan bruke Cisco-hodesett mobilapp for å administrere headsettets Bluetooth-tilkoblinger. Headsettet ditt kan lagre opptil åtte Bluetooth-enheter og opprettholde en aktiv forbindelse med to samtidig.

1

På mobilenheten din åpner du Cisco-hodesett app.

2

Trykk på Koblet til nederst på startskjermen.

3

Velg enheten du vil koble til eller fra.