Upravljanje Bluetooth® povezav v aplikaciji Cisco Headsets

Z mobilno aplikacijo Cisco Headsets lahko upravljate naglavne slušalke Bluetooth® povezave. Naglavni komplet lahko shrani do osem Bluetooth naprav in hkrati vzdržuje aktivno povezavo z dvema.
1

V mobilni napravi odprite aplikacijo Cisco Headsets.

2

Tapnite Connected to na dnu začetnega zaslona.

3

Izberite napravo, ki jo želite povezati ali prekiniti.