Správa Bluetooth® pripojení v aplikácii Cisco Headset

Pomocou mobilnej aplikácie Cisco Headset môžete spravovať Bluetooth® pripojenia náhlavnej súpravy. Náhlavná súprava dokáže uložiť až osem Bluetooth zariadení a udržiavať aktívne pripojenie k dvom súčasne.
1

V mobilnom zariadení otvorte aplikáciu Cisco Headset.

2

Klepnite na položku Pripojené k v dolnej časti domovskej obrazovky.

3

Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť alebo odpojiť.