Du kan hantera ditt headsets Bluetooth-anslutningar i mobilappen Cisco Headsets. Ditt headset kan spara upp till åtta Bluetooth-enheter och upprätthålla aktiv anslutning med två enheter samtidigt.

1

Öppna appen Cisco Headsets på din mobilenhet.

2

Knacka på Ansluten till längst ner på startskärmen.

3

Välj den enhet som du vill ansluta eller koppla från.