באפשרותך להשתמש ביישום אוזניות של Cisco mobile כדי לנהל את ההתקשרויות Bluetooth האוזניות. האוזנייה שלך יכולה לחסוך עד שמונה התקנים Bluetooth ולתחזק חיבור פעיל עם שניים בעת ובעונה אחת.

1

במכשיר הנייד, פתח את יישום האוזניות של Cisco.

2

הקש על מחובר לתחתית מסך הבית.

3

בחר את ההתקן שברצונך לחבר או להתנתק.