Списъците с маршрути в Webex Calling са списъци с номера, достъпни чрез група маршрути. Всеки списък с маршрути се присвоява изключително на местоположение, което доставя до 40 000 неприсвоени номера от хоствания пул.

Само клиенти с права за Специализиран екземпляр могат да виждат или конфигурират списъци с маршрути в Control Hub.

Фигура 1. Списъци с маршрути към единичен специален клъстер на екземпляра
Списъци с маршрути към единичен DI клъстер

Фигурата по-горе илюстрира организация за повикване на Webex с два списъка с маршрути в съответните им местоположения (SJ и DFW), като всеки от тях сочи към една и съща група/транк маршрути, които от своя страна насочват към единичен специален клъстер на инстанция.

Фигура 2. Списъци с маршрути към множество специални клъстери от екземпляри

Фигурата по-горе илюстрира организация за повикване на Webex с два списъка с маршрути в съответните им местоположения (SJ и DFW), като всеки от тях сочи към различни конфигурации на група маршрути/магистрали, които от своя страна насочват към два различни клъстера Специализирани инстанции в рамките на една и съща клиентска организация.

За инструкции относно създаването и използването на списъци с маршрути вижте Поток на обезпечаване за активиране на PSTN, свързан с облак за DI.