Liste ruta u Webex Calling-u su liste brojeva do kojih se može doći putem grupe ruta. Svaka lista ruta dodeljuje se isključivo lokaciji koja isporučuje do 40.000 nedodeljenih brojeva iz bazena domaćina.

Samo kupci sa pravima namenskog termina mogu da vide ili konfigurišu liste ruta u kontrolnom centru.

Slika 1. Spiskovi ruta do jednog klastera namenskih instanci
Liste ruta do jednog DI klastera

Gornja slika ilustruje Webex Calling organizaciju sa dve liste ruta na njihovim odgovarajućim lokacijama (SJ & DFW), od kojih svaka ukazuje na istu grupu ruta/prtljažnik, koja zauzvrat vodi do jednog klastera namenskih primeraka.

Slika 2. Liste ruta do više klastera namenskih instanci

Gornja slika ilustruje Webex Calling organizaciju sa dve liste ruta na njihovim odgovarajućim lokacijama (SJ & DFW), od kojih svaka ukazuje na različite konfiguracije grupe ruta/trupa, što zauzvrat vodi do dva različita klastera namenskih primera unutar iste organizacije kupaca.

Za uputstva o pravljenju i korišćenju Lista ruta, pogledajte Proviđenje protoka za omogućavanje PSTN-a povezanog sa oblakom za DI.