Listy tras w Webex Calling to listy numerów osiągalnych przez grupę tras. Każda lista tras jest przypisana wyłącznie do lokalizacji, która dostarcza do 40 000 nieprzypisanych numerów z puli hostowanej.

Tylko klienci z uprawnieniami do dedykowanego wystąpienia mogą wyświetlać lub konfigurować listy tras w Control Hub.

Ryc. 1. Przekieruj listy do pojedynczego klastra wystąpień dedykowanych
Przekieruj listy do jednego klastra DI

Powyższy rysunek ilustruje organizację Webex Calling z dwiema listami tras w odpowiednich lokalizacjach (SJ i DFW), z których każda wskazuje na tę samą grupę tras/linia, która z kolei prowadzi do jednego klastra wystąpień dedykowanych.

Rysunek 2. Listy tras do wielu klastrów dedykowanych wystąpień

Powyższy rysunek ilustruje organizację Webex Calling z dwiema listami tras w odpowiednich lokalizacjach (SJ i DFW), z których każda wskazuje na różne konfiguracje grup tras / trunków, co z kolei prowadzi do dwóch różnych klastrów wystąpień dedykowanych w tej samej organizacji klienta.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące tworzenia i używania list tras, zobacz Provisioning Flow to Enable Cloud Connected PSTN for DI.