Routelijsten in Webex Calling zijn lijsten met nummers die bereikbaar zijn via een routegroep. Elke routelijst wordt exclusief toegewezen aan een locatie die maximaal 40.000 niet-toegewezen nummers uit de gehoste groep levert.

Alleen klanten met rechten voor toegewezen instanties kunnen routelijsten in Control Hub zien of configureren.

Afbeelding 1. Routelijsten naar één speciaal exemplaarcluster
Routelijsten naar één DI-cluster

De afbeelding hierboven toont een Webex Calling-organisatie met twee Routelijsten op hun respectievelijke locaties (SJ & DFW), elk van hen wijst naar dezelfde routegroep/trunk, die verschillende routes heeft naar één Speciale instantiecluster.

Afbeelding 2. Routelijsten naar meerdere speciale instantieclusters

De afbeelding hierboven toont een Webex Calling-organisatie met twee Routelijsten op hun respectievelijke locaties (SJ & DFW), elk van hen verwijst naar verschillende configuraties voor de routegroep/trunk, die op hun beurt naar twee verschillende Clusters voor Speciale exemplaar binnen dezelfde klantorganisatie wijzen.

Voor instructies voor het maken en gebruiken van routelijsten, zie Provisioning Flow om Cloud Connected PSTN voor DI in te stellen.