Seznamy tras ve Webex Calling jsou seznamy čísel dosažitelných prostřednictvím skupiny tras. Každý seznam tras je přiřazen výhradně k místu, které poskytuje až 40 000 nepřidělených čísel z hostitelského fondu.

Seznamy tras v ovládacím centru můžou vidět nebo nakonfigurovat jenom zákazníci s oprávněním k vyhrazené instanci.

Obrázek 1. Seznamy tras do jednoho klastru vyhrazených instancí
Seznam tras do jedné skupiny DI

Na obrázku výše je znázorněna organizace Webex Calling se dvěma seznamy tras v příslušných lokalitách (SJ a DFW), z nichž každá ukazuje na stejnou skupinu tras/kmen, který pak směřuje k jednomu klastru vyhrazené instance.

Obrázek 2. Seznamy tras pro více klastrů vyhrazených instancí

Obrázek výše ilustruje organizaci Webex Calling se dvěma seznamy tras v příslušných lokalitách (SJ a DFW), z nichž každá ukazuje na různé konfigurace skupiny tras/kmene, které pak vedou do dvou různých klastrů vyhrazených instancí v rámci stejné zákaznické organizace.

Pokyny k vytváření a používání seznamů tras naleznete v části Provisioning Flow to Enable Cloud Connected PSTN for DI.