רשימות מסלולים ב- Webex Calling הן רשימות של מספרים שניתן להגיע אליהם באמצעות קבוצת נתיבים. כל רשימת מסלולים מוקצית באופן בלעדי למיקום המספק עד 40,000 מספרים שלא הוקצו מהמאגר המתארח.

רק לקוחות עם זכאויות ייעודיות למופע יכולים לראות או להגדיר רשימות מסלולים במרכז הבקרה.

איור 1. רשימות מסלולים לאשכול מופעים ייעודי יחיד
רשימות ניתוב לאשכול DI יחיד

האיור לעיל ממחיש ארגון שיחות Webex עם שתי רשימות מסלולים במיקומים המתאימים שלהם (SJ ו- DFW), כל אחד מהם מצביע על אותה קבוצת מסלולים / תא מטען, אשר בתורו מנתב לאשכול מופעים ייעודי יחיד.

איור 2. רשימות ניתוב לאשכולות מופעים ייעודיים מרובים

האיור לעיל ממחיש ארגון שיחות Webex עם שתי רשימות מסלולים במיקומים המתאימים שלהם (SJ ו- DFW), שכל אחת מהן מצביעה על תצורות שונות של קבוצת מסלולים/תא מטען, אשר בתורן מנתבות לשני אשכולות מופעים ייעודיים שונים בתוך אותו ארגון לקוחות.

לקבלת הוראות לגבי יצירה ושימוש ברשימות מסלולים, ראה הקצאת הקצאת משאבים ל-Flow כדי לאפשר PSTN מחובר בענן עבור DI.