Rutelister i Webex Calling er lister over numre som kan nås gjennom en rutegruppe. Hver ruteliste er eksklusivt tilordnet en plassering som leverer opptil 40 000 ikke-tilordnede numre fra den vertsbaserte poolen.

Bare kunder med dedikerte instansrettigheter kan se eller konfigurere rutelister i Control Hub.

Figur 1. Rutelister til en enkelt dedikert forekomstklynge
Rutelister til en enkelt DI-klynge

Figuren ovenfor illustrerer en Webex Calling-organisasjon med to rutelister på deres respektive lokasjoner (SJ & DFW), hver av dem peker til samme rutegruppe/trunk, som igjen ruter til en enkelt dedikert forekomstklynge.

Figur 2. Rutelister til flere dedikerte forekomstklynger

Figuren ovenfor illustrerer en Webex-anropsorganisasjon med to rutelister på sine respektive lokasjoner (SJ & DFW), hver av dem peker til forskjellige rutegruppe-/trunkkonfigurasjoner, som igjen ruter til to forskjellige dedikerte forekomstklynger innenfor samme kundeorganisasjon.

For instruksjoner om hvordan du oppretter og bruker rutelister, se Provisioning Flow for å aktivere Cloud Connected PSTN for DI.