1

Влезте в Потребителски център , след което изберете Настройки .

2

Отидете на Срещи > Планиране , и за Тип среща , изберете типа среща, която искате да насрочите от падащ списък. Списъкът включва видовете срещи, които са налични за вашия уебсайт за услуги.

Раздел за планиране
3

За Webex Assistant , проверете Автоматично Webex Assistant всеки път, когато започвам среща ако искате Webex Assistant for Meetings за да се включи автоматично, когато започнете среща.

Ако вашият администратор на Webex не е избрал да стартира Webex Assistant for Meetings по подразбиране, можете да замените настройката на администратора с тази опция.

В противен случай можете включете Webex Assistant по време на срещата .

4

За Споделете съдържание на срещата , проверете Автоматично споделяйте акцентите, записите и преписите от срещата с участниците в срещата и поканените и им позволете да правят редакции да споделяте съдържание на среща с участниците и поканените и да им давате права за редактиране.

5

За Разрешение за планиране , позволете на други домакини да планират срещи от ваше име, като въведете имейл адресите си тук. Отделете имейл адресите със запетая или точка и запетая.