1

Prijavite se na Webex lokaciju.

2

Izaberite željene postavke sa leve trake za navigaciju, a zatim izaberite karticu Planiranje.

Kartica "Planiranje"
3

Za tip sastanka izaberite tip sastanka koji želite da zakažete sa padajuće liste. Lista sadrži tipove sastanaka koji su dostupni za Veb lokaciju vaše usluge.

4

Da biste promenili podrazumevane predloške sastanaka, kliknite pored predloška, a zatim izaberite stavku Napravi podrazumevano.

  • Kliknite na dugme "Uredi" da biste prilagodili predložak sastanka.

  • Kliknite na dugme "Izbriši" da biste izbrisali predložak.

5

Za Webex pomoćnika proverite automatski uključivanje Webex pomoćnika svaki put kada započnem sastanak ako želite da se Webex pomoćnik za sastanke automatski uključi kada započnete sastanak.

Ako administrator Webexa nije odabrao da podrazumevano pokrene Webex pomoćnika za sastanke, možete da zamenite postavku administratora ovom opcijom.

U suprotnom, možete da uključite Webex pomoćnika tokom sastanka .

6

Da biste delili sadržaj sastanka , proverite automatski deljenje istaknutih stavki sastanka, snimanja i transkripta sa učesnicima sastanka i pozivima i dozvolite im da uređuju sadržaj sastanka sa učesnicima i pozivima i dajte im privilegije za uređivanje.

7

Za dozvolu za planiranje , dozvolite drugim domaćinima da zakažu sastanke u vaše ime tako što ćete ovde uneti njihove e-adrese. Zasebne e-adrese zarezom ili tačkom i zarezom.