1

Meld u aan bij uw Webex-site.

2

Selecteer Voorkeuren in de linker navigatiebalk en selecteer vervolgens het tabblad Plannen.

Tabblad Plannen
3

Selecteer bij Vergaderingstype het type vergadering dat u wilt plannen vanuit vervolgkeuzelijst. De lijst vermeldt de vergaderingstypen die beschikbaar zijn voor uw servicewebsite.

4

Als u de standaard vergaderingssjablonen wilt wijzigen, selecteert u naast een sjabloon en selecteert u Standaard maken.

  • Selecteer Bewerken om een bestand aan te vergaderingssjabloon.

  • Selecteer Verwijderen om een sjabloon te verwijderen.

5

Schakel Webex-assistent voor Webex-assistent het selectievakje De Webex-assistent automatisch in wanneer ik een vergadering start als u wilt dat de Webex-assistent voor Meetings automatisch wordt in schakel wanneer u een vergadering start.

Als uw Webex-beheerder er niet voor heeft gekozen om de Webex-assistent voor vergaderingen standaard te starten, kunt u de beheerinstelling overschrijven met deze optie.

Anders kunt u de -vergadering Webex-assistent tijdens de vergadering in -

6

Voor Inhoud van vergadering delen, schakelt u het selectievakje De hoogtepunten van de vergadering, opname en transcriptie automatisch delen met de deelnemers en genodigden van de vergadering in en staat ze toe wijzigingen door te geven om de inhoud van de vergadering te delen met deelnemers en genodigden en hen bewerkingsrechten te geven.

7

Voor planningsrechten kunt u andere hosts toestaan namens u vergaderingen te plannen door hier hun e-mailadressen in te voeren. Scheid e-mailadressen met een komma of puntkomma.