1

Prijavite se v Uporabniško središče, nato izberite nastavitve.

2

Pojdi do Srečanja > Razporejanje, in za Vrsta srečanja, na spustnem seznamu izberite vrsto sestanka, ki ga želite načrtovati. Seznam vključuje vrste srečanj, ki so na voljo za spletno mesto vaše storitve.

Zavihek Načrtovanje
3

Za Pomočnik Webex, preveri Samodejno vklopi pomočnika Webex, kadar koli začnem sestanek če hočeš Webex pomočnik za sestanke da se samodejno vklopi, ko začnete sestanek.

Če vaš skrbnik Webex ni izbral privzetega zagona Webex Assistant for Meetings, lahko s to možnostjo preglasite skrbniško nastavitev.

Sicer pa lahko med sestankom vklopite Webex Assistant.

4

Za Delite vsebino sestanka, preveri Samodejno delite poudarke sestanka, posnetek in prepis z udeleženci sestanka in povabljenci ter jim omogočite urejanje za skupno rabo vsebine sestanka z udeleženci in povabljenci ter jim podeliti pravice za urejanje.

5

Za Dovoljenje za načrtovanje, dovolite drugim gostiteljem, da načrtujejo sestanke v vašem imenu, tako da tukaj vnesete svoje e-poštne naslove. E-poštne naslove ločite z vejico ali podpičjem.