1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Wybierz pozycję Preferencje na lewym pasku nawigacyjnym, a następnie wybierz kartę Planowanie.

Karta Planowanie
3

W polu Typ spotkania wybierz z listy rozwijanej typ spotkania, które chcesz zaplanować. Lista zawiera typy spotkań, które są dostępne dla witryny sieci Web usługi.

4

Aby zmienić domyślne szablony spotkań, wybierz obok szablonu, a następnie wybierz pozycję Ustaw jako domyślne.

  • Wybierz pozycję Edytuj, aby dostosować szablon spotkania.

  • Wybierz pozycję Usuń, aby usunąć szablon.

5

W przypadku Webex Assistant zaznacz pole wyboru Automatycznie włączaj Webex Assistant za każdym razem, gdy rozpoczynam spotkanie, jeśli chcesz, aby Webex Assistant for Meetings włączał się automatycznie po rozpoczęciu spotkania.

Jeśli administrator Webex nie zdecydował się na domyślne uruchomienie Webex Assistant for Meetings, możesz zastąpić ustawienie administratora tą opcją.

W przeciwnym razie możesz włączyć Webex Assistant podczas spotkania .

6

W obszarze Udostępnianie zawartości spotkania zaznacz pole wyboru Automatycznie udostępniaj wyróżnienia, nagrania i transkrypcje spotkań uczestnikom spotkania i zaproszonym osobom oraz zezwalaj im na edycję w celu udostępniania zawartości spotkania uczestnikom i zaproszonym osobom oraz nadaj im uprawnienia do edycji.

7

Aby uzyskać uprawnienie Planowanie, zezwól innym gospodarzom na planowanie spotkań w Twoim imieniu, wprowadzając tutaj ich adresy e-mail. Oddziel adresy e-mail przecinkiem lub średnikiem.