1

Logg på Brukerhub , og deretter velge Innstillinger .

2

Gå til Møter > Planlegging , og for Møtetype , velger du møtetypen du vil planlegge, fra rullegardinliste. Listen inneholder møtetypene som er tilgjengelige for tjenestenettstedet.

Planlegging-fanen
3

For Webex Assistant merker du av for Slå på Webex Assistant automatisk når jeg begynner et møte hvis du vil at Webex Assistant for møter skal starte automatisk når du begynner et møte.

Hvis Webex-administratoren ikke har valgt å starte Webex Assistant for møter som standard, kan du overstyre administratorinnstillingen med dette alternativet.

Hvis ikke, kan du slå på Webex Assistant under møtet.

4

For Del møteinnhold merker du av for Del møtehøydepunktene, opptaket og utskrift med møteinviterte automatisk, og la dem gjøre endringer for å dele møteinnhold med deltakere og inviterte, og gi dem redigeringsrettigheter.

5

For Planleggingstillatelse kan du la andre verter planlegge møter på dine vegne ved å angi e-postadressene deres her. Skill e-postadresser med komma eller semikolon.