Общ преглед

Когато активирате настройката за кратък видео адрес за вашия сайт на Webex, краткият формат се показва в поканата за среща, за да уведоми участниците, че могат да се присъединят към среща с този видео адрес на своите видео устройства.

За повече информация как да настройвам формат за кратък видео адрес за внедряването на Webex Meetings , вж Формат на кратък видео адрес за Webex Meetings .


 

Когато използвате формат за кратък видео адрес ( meet@webex.com ), възелът Video Mesh винаги обработва повикването. Възелът обработва обаждането, дори ако повикването е към сайт, който няма активиран Video Mesh.

1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com , отидете на Среща и след това изберете сайт на Webex.

2

Щракнете върху Настройки раздел.

3

Под Общи настройки , изберете Заседателни зали за сътрудничество (CMR).

4

Превключете Активирайте кратък видео адрес на.

5

Щракнете върху Запиши.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

Превъртете надолу до Опции за заседателна зала за сътрудничество в облак раздел и проверете Активиране на кратък видео адрес поле за отметка.

3

Щракнете върху Актуализиране.