סקירה

כאשר אתה מפעיל את ההגדרה 'כתובת וידאו קצרה' עבור אתר Webex שלך, התבנית הקצרה מופיעה בהזמנה לפגישה כדי ליידע את המשתתפים שהם יכולים להצטרף לפגישה עם כתובת וידאו זו במכשירי הווידאו שלהם.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההגדרה של תבנית כתובת הווידאו הקצרה עבור הפריסה שלך בפגישות Webex, ראה תבנית כתובת וידאו קצרה עבור פגישות ואירועיםשל Webex.


כאשר אתה משתמש בתבנית כתובת הווידאו הקצרה (meet@webex.com), צומת רשת הווידאו תמיד מטפל בשיחה. הצומת מטפל בשיחה גם אם השיחה היא לאתר שאינו מופעל באמצעות Video Mesh.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותיםותחת פגישה, בחר אתרים.

2

בחר באתר Webex שעבורו ניתן לשנות את ההגדרות ולאחר מכן בחר קבע את תצורת האתר.

3

תחת הגדרותנפוצות, בחר חדרי ישיבות לשיתוף פעולה (CMR).

4

סמן את תיבת הסימון הפוך את כתובת הווידאו הקצרה לזמינה.

5

לחץ על עדכן.

1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

גלול מטה אל המקטע אפשרויות חדר ישיבות לשיתוף פעולה בענן וסמן את תיבת הסימון הפוך את כתובת הווידאו הקצרה לזמינה.

3

לחץ על עדכן.