Oversigt

Når du aktiverer indstillingen for kort videoadresse for dit Webex-websted, vises det korte format i mødeinvitationen for at lade deltagerne vide, at de kan deltage i et møde med den videoadresse på deres videoenheder.

Yderligere oplysninger om, hvordan du konfigurerer formatet for den korte videoadresse til din udrulning af Webex Meetings, finder du under Kort videoadresseformat til Webex Meetings og Events.


Når du bruger formatet for den korte videoadresse (meet@webex.com ), håndterer VideoMesh-knudepunktet altid opkaldet. Knudepunktet håndterer opkaldet, selvom opkaldet er til et websted, der ikke har Video Mesh aktiveret.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til Tjenester og under Møde vælge Websteder.

2

Vælg Det Webex-websted, hvor indstillingerne skal ændres, og vælg derefter Konfigurer websted.

3

Under almindelige indstillingervælges mødelokaler til samarbejde (CMR).

4

Markér afkrydsningsfeltet Aktivér kort videoadresse.

5

Klik på Opdatér.

1

Log ind på Webex-webstedsadministration, og gå til Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder .

2

Rul ned til cloud-valgmuligheder for mødelokale til samarbejde, og marker afkrydsningsfeltet Aktivér kort videoadresse.

3

Klik på Opdatér.