Pregled

Kada omogućite podešavanje kratke video adrese za svog Webex sajt, kratki format prikazuje u pozivnici za sastanak da bi se učesnicima omogućilo da se pridruže sastanku sa tom video adresom na svojim video uređajima.

Više informacija o tome kako da podesite kratak format adrese video prenosa za primenu Webex Meetings pogledajte članak Kratki format adrese video prenosa za Webex Meetings i događaje.


 

Kada koristite kratak format adrese video prenosa (meet@webex.com), Video Mesh čvor uvek upravlja pozivom. Čvor upravlja pozivom čak i ako je poziv na lokaciji na kojoj nije omogućen Video Mesh.

1

Iz prikaza klijenta u prozoru https://admin.webex.comIzaberite stavku Sastanak , a zatim izaberite Webex sajt.

2

Kliknite na karticu Postavke .

3

U okviru Uobičajene postavke izaberite Collaboration Meeting Rooms (CMR).

4

Uključivanje/isključivanje omogućavanja kratke adrese video prenosa .

5

Kliknite na Sačuvaj.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Pomerite se nadole do odeljka Opcije collaboration Meeting Room u oblaku i proverite opciju Omogući kratku adresu video polje za potvrdu.

3

Kliknite na Ažuriraj.