Pregled

Kada omogućite podešavanje kratke video adrese za veb sajt Webex, kratak format se prikazuje u pozivu za sastanak kako bi učesnici znali da mogu da se pridruže sastanku sa tom video adresom na svojim video uređajima.

Za više informacija o tome kako da podesite format kratke video adrese za implementaciju Vebeks sastanaka, pogledajte Format kratke video adrese za Vebeks sastanke i događaje.


 

Kada koristite format kratke video adrese (meet@webex.com), čvor Video Mreža uvek obrađuje poziv. Čvor upravlja pozivom čak i ako je poziv upućen sajtu koji nema omogućenu video mrežu.

1

Sa korisničkog prikaza u https://admin.webex.com, idite na Sastanak, a zatim izaberite Webex sajt.

2

Kliknite na karticu Podešavanja.

3

U odjeljku Zajedničkepostavke odaberite Sobe za sastanke suradnje (CMR).

4

Uključivanje kratke video adrese .

5

Kliknite na Sačuvaj.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Pomerite se nadole do odeljka Opcije sobe za sastanke saradnje u oblaku i označite polje Omogući kratku adresu video snimka.

3

Kliknite na dugmeAžuriraj .