Pregled

Kada omogućite postavku kratke video adrese za vašu Webex lokaciju, kratki format prikazuje u pozivu za sastanak da bi učesnici znali da mogu da se pridruže sastanku sa tom video adresom na svojim video uređajima.

Više informacija o tome kako da podesite format kratke video adrese za raspoređivanje Webex sastanaka potražite u članku Format kratke video adrese za Webex sastanke i događaje.


Kada koristite kratki format video adrese (meet@webex.com ), videomesh kivnik uvek rukuje pozivom. Node rukuje pozivom čak i ako je poziv na lokaciji koja nema omogućen Video Mesh.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Izaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim izaberite stavku Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite sala za sastanke o saradnji (CMR).

4

Proverite polje za potvrdu Omogući kratku video adresu.

5

Kliknite na dugmeAžuriraj .

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Pomerite se nadole do odeljka Opcije sala za sastanke u oblaku i proverite polje za potvrdu Omogući kratku video adresu.

3

Kliknite na dugmeAžuriraj .