Oversikt

Når du aktiverer innstillingen Kort videoadresse for Webex-nettsted, vises det korte formatet i møteinvitasjonen for å la deltakerne vite at de kan bli med i et møte med den videoadressen på videoenhetene sine.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer formatet for kort videoadresse for Webex Meetings distribusjonen, kan du se Kort videoadresseformat for Webex Meetings og Events .


 

Når du bruker formatet for kort videoadresse ( møte@webex.com ), behandler videonett-noden alltid anropet. Noden håndterer anropet selv om anropet er til et nettsted som ikke har videonett aktivert.

1

Fra kundevisningen ihttps://admin.webex.com , gå til Møte og velg deretter et Webex-nettsted.

2

Klikk på Innstillinger -fanen.

3

Under Fellesinnstillinger , velger du Samarbeidsmøterom (CMR).

4

Veksle Aktiver en kort videoadresse på.

5

Klikk på Lagre.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

Bla ned til Alternativer for møterom for skysamarbeid delen og kontroller Aktiver kort videoadresse avmerkingsboks.

3

Klikk på Oppdater.