Oversikt

Når du aktiverer innstillingen Kort videoadresse for Webex-området, vises det korte formatet i møteinvitasjonen for å la deltakerne få vite at de kan bli med i et møte med denne videoadressen på videoenhetene sine.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer det korte videoadresseformatet for webeksmøtedistribusjonen, se Kort videoadresseformat for Webex-møter og -hendelser.


Når du bruker det korte videoadresseformatet (meet@webex.com), håndterer videonettnoden alltid kallet. Noden håndterer kallet selv om kallet er til et område som ikke har videonett aktivert.

1

Gå til Tjenester i kundevisningen i https://admin.webex.com, og velg Områder underMøte .

2

Velg Webex-området du vil endre innstillingene for, og velg deretter Konfigurer område.

3

Velg Samarbeidsmøterom (CMR) under Fellesinnstillinger .

4

Merk av for Aktiver kort videoadresse .

5

Klikk på Oppdater.

1

Logg på Administrasjon av Webex-område, og gå til Konfigurasjon > Vanlige områdeinnstillinger > Alternativer.

2

Rull ned til delen Alternativer for møterom for skysamarbeid, og merk av for Aktiver kort videoadresse .

3

Klikk på Oppdater.