Přehled

Když pro svůj web Webex povolíte nastavení Krátká adresa videa, zobrazí se v pozvánce na schůzku krátký formát, aby účastníci věděli, že se mohou na svých videozařízeních připojit ke schůzce pomocí této adresy videa.

Další informace o nastavit formátu krátké adresy videa pro nasazení Webex Meetings naleznete v tématu Formát adresy krátkého videa pro Webex Meetings a Events .


 

Když použijete formát adresy krátkého videa ( meet@webex.com ), hovor vždy zpracuje uzel Video Mesh. Uzel zpracuje hovor, i když je hovor směrován na web, který nemá povolenou funkci Video Mesh.

1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com , přejít na Schůzka a pak vyberte web Webex.

2

Klikněte na možnost Nastavení kartu.

3

Pod Společná nastavení a vyberte Zasedací místnosti pro spolupráci (CMR).

4

Přepnout Povolit krátkou adresu videa zapnuto.

5

Klikněte na možnost Uložit.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti .

2

Přejděte dolů na Možnosti místnosti pro schůzky pro spolupráci Cloud a zkontrolujte možnost Povolte krátkou adresu videa zaškrtávací políčko.

3

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.