Přehled

Pokud povolíte nastavení Krátká adresa videa pro web Webex, krátký formát se zobrazí v pozvánce na schůzku, aby účastníci věděli, že se mohou připojit ke schůzce s tímto video adresou na svých videoasílcích.

Další informace o nastavení formátu krátkých video adres pro nasazení schůzek Webex naleznete v tématu Krátký formát adresy videa pro schůzky a události webexu.


Při použití krátkého formátu adresy videa (meet@webex.com) uzel Video Mesh vždy zpracovává volání. Uzel zpracovává volání, i když je volání na web, který nemá povoleno video mesh.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web služby Webex, pro který chcete změnit nastavení, a vyberte možnost Konfigurovat web.

3

V části Společné nastavení vyberte Zasedací místnosti pro spolupráci(CMR).

4

Zaškrtněte políčko Povolit krátkou adresu videa.

5

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Konfigurace > nastavení webu > možnosti .

2

Přejděte dolů do části Možnosti místnosti pro spolupráci v cloudu a zaškrtněte políčko Povolit krátkou video adresu.

3

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.