Overzicht

Als u de instelling kort videoadres inschakelen voor uw Webex-site, wordt de korte indeling in de uitnodiging voor de vergadering weer geven om deelnemers te laten weten dat ze kunnen deelnemen aan een vergadering met dat videoadres op hun videoapparaten.

Zie Korte videoadresindeling voor Webex-vergaderingen en -gebeurtenissen voor meer informatie over het instellen van de korte videoadresindeling voor uw Implementatie van Webex Meetings.


Wanneer u de notatie van een kort videoadres gebruikt (meet@webex.com), verwerkt het knooppunt voor video meshhet gesprek altijd. Het knooppunt verwerkt de oproep, ook als de oproep naar een site is waar video mesh niet is ingeschakeld.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Selecteer de Webex-site waar u de instellingen voor wilt wijzigen en selecteer vervolgens Siteconfigureren.

3

Selecteer onder algemene instellingenCollaboration meeting rooms (CMR).

4

Schakel het selectievakje Kort videoadres inschakelen in.

5

Klik op Bijwerken.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties .

2

Scrol omlaag naar het gedeelte Opties voor Cloud COLLABORATION Meeting Room en schakel het selectievakje Kortevideoadres inschakelen in.

3

Klik op Bijwerken.