Overzicht

Als u de instelling kort videoadres inschakelen voor uw Webex-site, wordt de korte indeling in de uitnodiging voor de vergadering weer geven om deelnemers te laten weten dat ze kunnen deelnemen aan een vergadering met dat videoadres op hun videoapparaten.

Zie Korte videoadresindeling voor gebeurtenissen voor meer informatie over het instellen van de korte videoadresindeling voor Webex Meetings Webex Meetings implementatie.


 

Wanneer u de notatie van een kort videoadres gebruikt (meet@webex.com), verwerkt het knooppunt voor video mesh het gesprek altijd. Het knooppunt verwerkt de oproep, ook als de oproep naar een site is waar video mesh niet is ingeschakeld.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Vergadering en selecteer vervolgens een Webex-site.

2

Klik op het tabblad Instellingen.

3

Selecteer onder algemene instellingenCollaboration meeting rooms (CMR).

4

Schakel Een kort videoadres aan inschakelen .

5

Klik op Opslaan.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties .

2

Scrol omlaag naar het gedeelte Opties voor Cloud COLLABORATION Meeting Room en schakel het selectievakje Korte videoadres inschakelen in.

3

Klik op Bijwerken.