Översikt

När du aktiverar inställningen Kort videoadress för din Webex-webbplats kommer det korta formatet att visas i mötesinbjudan så att deltagarna vet att de kan delta i ett möte med den videoadressen på sina videoenheter.

Mer information om hur du ställer in det korta videoadressformatet för din distribution av Webex Meetings finns i Kort videoadressformat för Webex Meetings och Events.


När du använder det korta videoadressformatet(meet@webex.com) hanterar videonätsnoden alltid samtalet. Noden hanterar samtalet även om samtalet gäller en webbplats som inte har videonät aktiverat.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och välj sedan Konfigurera webbplats.

3

Under allmänna inställningarväljer du mötesrum för samarbete (CMR).

4

Markera kryssrutan Aktivera kort videoadress.

5

Klicka på Uppdatera.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Bläddra ner till avsnittet Alternativ för Cloud-mötesrum för samarbete och markera kryssrutan Aktivera kort videoadress.

3

Klicka på Uppdatera.