В зависимост от това как е конфигуриран вашият сайт на Webex , аудиото от MP4 записи от срещи може да бъде настройвам да се транскрибира автоматично. Администраторите на сайта могат да включат тази функционалност за всеки, за конкретни потребители или да ви позволят да я включите за себе си. За повече информация вж Създавайте записващи преписи в Webex Meetings, Webex Webinars и Webex Events (класически) .

Домакините могат изключете преписа ако не искат другите да го видят, когато пускат записа.

За да слушате конкретно лице, което говори в запис, вж Слушайте конкретен говорител в запис .

1

Пуснете записа на срещата .

Преписът се показва вдясно от видеото.
2

За да намерите ключова дума в преписа, въведете дума или фраза в полето за търсене.

Резултатите от съвпадението са подчертани в преписа.
3

Ако вие сте домакин и искате да редактирате текста на преписа, щракнете върху иконата на молив до текста, който искате да редактирате, редактирайте текста и щракнете Запазете .