Avhengig av hvordan Webex-området er konfigurert, kan lyden av MP4-møteinnspillinger konfigureres til å transkriberes automatisk. Områdeadministratorer kan aktivere denne funksjonaliteten for alle, for bestemte brukere eller la deg aktivere dette selv. Hvis du vil ha mer informasjon, se Opprette innspillingsutskrifter i Cisco Webex Meetings and Events .

Verter kan ekskludere transkripsjonen hvis de ikke vil at andre skal se den når de spiller av opptaket.

1

Spill av møteinnspillingen .

Transkripsjonen vises til høyre for videoen.
2

Hvis du vil finne et nøkkelord i transkripsjonen, skriver du inn et ord eller uttrykk i søkeboksen.

Samsvarende resultater er uthevet i transkripsjonen.
3

Hvis du er møtevert og vil redigere transkripsjonsteksten, klikker du blyantikonet ved siden av teksten du vil redigere, redigerer teksten og klikker Lagre .