Avhengig av hvordan Webex-nettsted ditt er konfigurert, kan lyden fra MP4-møteopptak konfigureres til å bli transkribert automatisk. Nettstedsadministratorer kan slå på denne funksjonaliteten for alle, for bestemte brukere, eller la deg aktivere dette selv. Hvis du vil ha mer informasjon, se Opprett utskrifter av opptak i Webex Meetings, Webex Webinars og Webex Events (klassisk) .

Verter kan ekskluder utskriften hvis de ikke vil at andre skal se det når de spiller av opptaket.

Hvis du vil lytte til en bestemt person som snakker i et opptak, kan du se Lytt til en bestemt taler i et opptak .

1

Spill av møteopptaket .

Transkripsjonen vises til høyre for videoen.
2

Hvis du vil finne et nøkkelord i utskriften, skriver du inn et ord eller en setning i søkeboksen.

Samsvarende resultater er uthevet i utskriften.
3

Hvis du er verten og du vil redigere utskriftsteksten, klikker du på blyantikonet Rediger teksten ved siden av teksten du vil redigere, og klikk på Lagre .