Ovisno o tome kako je web-mjesto konfigurirano, zvuk MP4 snimki sastanka može se postaviti tako da se automatski transkribira. Administratori web-mjesta mogu uključiti ovu funkciju za sve, za određene korisnike ili vam dopustiti da je sami uključite. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje transkripata snimanja u web-sastancima i događajima .

Domaćini mogu isključiti transkript ako ne žele da ga drugi vide kada reproduciraju snimku.

1

Reproducirajte snimku sastanka .

Transkript se pojavljuje desno od videozapisa.
2

Da biste pronašli ključnu riječ u transkriptu, upišite riječ ili izraz u okvir za pretraživanje.

U transkriptu su istaknuti odgovarajući rezultati.
3

Ako ste domaćin sastanka i želite urediti tekst transkripta, kliknite ikonu olovke pokraj teksta koji želite urediti, uredite tekst, a zatim kliknite Spremi .