Ovisno o tome kako je vaše web- Web-mjesto Webex konfigurirano, zvuk MP4 snimaka sastanaka može se postaviti da se automatski prepisuje. Administratori web-mjesta mogu uključiti ovu funkciju za svakoga, za određene korisnike ili vam dopustiti da je uključite za sebe. Za više informacija pogledajte Izradite prijepise snimanja u Webex Meetings, Webex Webinars i Webex Events (klasični) .

Domaćini mogu isključiti prijepis ako ne žele da ga drugi vide kad puštaju snimku.

Za slušanje određene osobe koja govori na snimci, pogledajte Slušajte određenog govornika u snimci .

1

Pustite snimku sastanka .

Transkript se pojavljuje s desne strane videozapisa.
2

Da biste pronašli ključnu riječ u prijepisu, upišite riječ ili izraz u okvir za pretraživanje.

Rezultati podudaranja istaknuti su u prijepisu.
3

Ako ste domaćin i želite urediti tekst prijepisa, kliknite ikonu olovke pored teksta koji želite urediti, uredite tekst i kliknite Spremi .