Afhankelijk van hoe uw Webex-site is geconfigureerd, kan de audio van MP4-opnamen van de vergadering worden ingesteld om automatisch te worden transcriptie. Sitebeheerders kunnen deze functionaliteit inschakelen voor iedereen, voor bepaalde gebruikers of u toestaan deze zelf in of uit te schakelen. Zie opnametranscripties maken in -Webex Meetings Events voor meer informatie.

Hosts kunnen de transcriptie uitsluiten als ze niet willen dat anderen deze kunnen zien wanneer ze de opname afspelen.

1

Speel de opname van de vergadering af.

De transcriptie wordt rechts van de video weergegeven.
2

Als u een trefwoord in de transcriptie wilt vinden, typt u een woord of zin in het zoekvak.

Overeenkomende resultaten worden gemarkeerd in de transcriptie.
3

Als u de host van de vergadering bent en de tekst van de transcriptie wilt bewerken, klikt u op het potloodpictogram naast de tekst die u wilt bewerken, bewerkt u de tekst en klikt u op Opslaan .