Afhankelijk van hoe uw Webex-site is geconfigureerd, kan de audio van MP4-vergaderingsopnamen worden ingesteld om automatisch te worden getranscribeerd. Sitebeheerders kunnen deze functionaliteit inschakelen voor iedereen, voor specifieke gebruikers, of u kunt dit voor uzelf inschakelen. Zie voor meer informatie Opnametranscripties maken in Webex Meetings, Webex Webinars en Webex Events (klassiek) .

Hosts kunnen de transcriptie uitsluiten als ze niet willen dat anderen het zien wanneer ze de opname afspelen.

Als u wilt luisteren naar een specifieke persoon die in een opname spreekt, raadpleegt u Luisteren naar een specifieke spreker in een opname .

1

De vergaderingsopname afspelen .

Het transcript wordt rechts van de video weergegeven.
2

Als u een trefwoord in de transcriptie wilt zoeken, typt u een woord of woordgroep in het zoekvak.

Overeenkomende resultaten worden gemarkeerd in het transcript.
3

Als u de host bent en de transcripttekst wilt bewerken, klikt u op het potloodpictogram naast de tekst die u wilt bewerken, bewerk de tekst en klik op Opslaan .