U zavisnosti od toga kako je Webex lokacija konfigurisana, audio zapis snimaka MP4 sastanaka može biti podešen tako da se automatski transkribuje. Administratori lokacije mogu da ukljuce ovu funkcionalnost za sve, za određene korisnike ili da vam dozvole da ovo sami uključite. Više informacija potražite u članku Kreiranje transkripta snimanja u Webex sastancima i događajima .

Domaćini mogu da izuzmu transkript ako ne žele da ga drugi vide kada reprodukuju snimak.

1

Reprodukuj snimak sastanka.

Transkript se pojavljuje sa desne strane video zapisa.
2

Upišite reč ili frazu u polje za pretragu da biste pronašli ključnu reč u transkriptu.

Odgovarajući rezultati su istaknuti u transkriptu.
3

Ako ste domaćin sastanka i želite da uredite tekst transkripta, kliknite na ikonu olovke pored teksta koji želite da uredite, uredite tekst i kliknite na dugme Sačuvaj .