U zavisnosti od toga kako Webex sajt podešavanja, audio zapisi MP4 sastanaka mogu biti podešeni tako da se automatski transkribuju. Administratori lokacija mogu da uključe ovu funkcionalnost za sve, za određene korisnike ili da vam dozvole da ovo uključite sami. Više informacija potražite u članak Kreiranje transkripta snimaka u Webex Meetings Webex Webinars i Webex Events (klasični) .

Domaćini mogu da izuzmu transkript ako ne žele da ga drugi vide kada reprodukuju snimak.

Da biste poslušali određenu osobu koja govori na snimku, pogledajte članak Slušanje određenog zvučnika u snimku.

1

Reprodukuj snimak sastanka .

Transkript se pojavljuje sa desne strane video prenosa.
2

Da biste u transkriptu pronašli ključnu reč, unesite reč ili frazu u polje za pretragu.

Rezultati koji se podudaraju istaknuti su u transkriptu.
3

Ako ste organizator i želite da uredite tekst transkripta, kliknite na ikonu olovke pored teksta koji želite da uredite, uredite tekst i kliknite na "Sačuvaj" .