1

Изберете Записи в лявата навигационна лента.

На страницата "Моите записани събрания" можете да видите записи за всички webex срещи, събития и тренировъчни сесии, които сте хоствали и записвали.

Моите записани съобщения
2

Изберете Още до името на записа и след това изберете Редактиране.

3

Редактирайте името и описанието и изберете кои панели искате да включите в записа.

4

Изчистете отметката от квадратчето Преписи, ако е създаден препис, но не искате другите да го виждат, когато възпроизвеждат записа.

5

Изберете Запиши.